ES projektai

UAB „Eura travel” įgyvendina ES lėšomis  finansuojamą projektą "Kūrybiniai čekiai COVID-19" . Projektas skirtas COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimo ir pasirengimo žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui.


Projekto pavadinimas :
Kelionių autobusais paslaugos dizaino sprendimo atnaujinimas .


Projekto tikslas
–  Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas. Projektu siekiama keliones autobusu padaryti patogiomis ir pritraukti naujus klientus, kurie renkasi keliavimui kitas transporto priemones. Taip būtų tausojama gamta ir išmetama mažiau CO2. Projekto metu bus atnaujinamas paslaugos dizainas. Paslaugos dizaino atnaujinimas apims kelionių autobusu paslaugos teikimo schemos atnaujinimą, pirkėjo kelio
tobulinimą ir vartotojo patirčių gerinimą visos pirkėjo kelionės metu. Remiantis toliau pateikiamomis vartotojų elgsenos ir poreikių tendencijomis bus atlikti  paslaugos dizaino atnaujinimai pirkėjo kelyje prieš kelionę ir kelionės metu.


Projektas   įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Kūrybiniai čekiai COVID-19 Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 projekto numeris : Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0320 .


Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 63 690,00 eurų investicijų suma.

Bendra projekto suma : 84 920,00 Eur

Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2022.12.29

 

 

 

 

 

 

 

UAB „Eura travel” įgyvendina  projektą "E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19" Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 .  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto pavadinimas : UAB "Eura Travel" e.komercijos modulio diegimas (Klientų e. savitarnos ir paslaugų užsakymų sprendinio vystymas bei integracija į egizstuojančias įmonės sistemas)

Projekto tikslas – Planuodami atsigavimą nusprendėme investuoti į užsienio klientams (juridiniams ir fiziniams asmenims) skirtą daugiakalbę klientų savitarnos sistemą. Įmonė turi interneto svetainę (eurabaltics.com), tačiau neturi pilnavertės e.savitarnos. Sistemos sukūrimas leistų potencialiems užsienio keliautojams, užsienio kelionių agentūroms kurti savo paskyras, matyti el. siūlomų kelionių paketų ir paslaugų katalogą, nuotoliniu būdu užsisakyti paslaugas internetu, jas apmokėti, gauti visus reikiamus dokumentus, galimybę atsisakyti paslaugos, gauti sąskaitas, kaupti ir rinkti lojalumo taškus ar kitas nuolaidas ir kitaip valdyti savo užsąkymus. Visos šios galimybės turi būti pasiekiamos mažiausiai 2-3 užsienio kalbomis. EuraTravel klientų e-savitarnos sukūrimas leis įmonei geriau prisitaikyti prie galimų COVID-19 ribojimų, padės sutaupyti klientų laiką, ir įmonės darbo sąnaudas, nes automatizuos pardavimus ir sukurs prielaidas taikyti tikslinę rinkodarą, geriau pažinti savo klientus. Išmanios e.savitarnos sukūrimas padidins įmonės reputaciją, pagerins įvaizdį užsienio klientų akyse. Dėl šių priežasčių didėtų įmonės teikiamomis paslaugomis besinaudojančių klientų skaičius ir paslaugų eksporto pajamos.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 33000 eurų investicijų suma.

Bendra projekto suma : 44000 Eur

Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2023.02.28

 

 

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete : www.eura.lt/apie-mus.html