ES projektai

UAB „Eura travel” įgyvendina ES lėšomis  finansuojamą projektą "Kūrybiniai čekiai COVID-19" . Projektas skirtas COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimo ir pasirengimo žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui.

Projekto pavadinimas : Kelionių autobusais paslaugos dizaino sprendimo atnaujinimas .

Projektu siekiama keliones autobusu padaryti patogiomis ir pritraukti naujus klientus kurie renkasi keliavimui kitas transporto priemones. Taip būtų tausojama gamta ir išmetama mažiau CO2. Projekto metu bus atnaujinamas paslaugos dizainas. Paslaugos dizaino atnaujinimas apims kelionių autobusu paslaugos teikimo schemos atnaujinimą, pirkėjo kelio tobulinimą ir vartotojo patirčių gerinimą visos pirkėjo kelionės metu. Remiantis toliau pateikiamomis vartotojų elgsenos ir poreikių tendencijomis, bus atlikti  paslaugos dizaino atnaujinimai pirkėjo kelyje prieš kelionę ir kelionės metu.

Projekto tikslas –   Kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Projektas   įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Kūrybiniai čekiai COVID-19 Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 projekto numeris : Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0320 .

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 63 690,00 eurų investicijų suma.

Bendra projekto suma : 84 920,00 Eur

Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2022.12.29

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete : www.eura.lt/apie-mus.html