Draudimas

Kelionių organizatorius EURA TRAVEL atstovauja draudimo bendrovę „ERGO LIETUVA" - vieną iš Lietuvos draudimo rinkos lyderių. Tam, kad kelionės metu išvengtumėte finansinių nuostolių, susijusių su Jūsų ar Jūsų artimųjų sveikatos sutrikimais, siūlome apsidrausti.

Vykstančiųjų į užsienį medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas

Apsidraudus šiuo draudimu, ERGO atlygins apdraustojo asmens būtinas gydymo išlaidas dėl užsienyje netikėtai prasidėjusios ūminės ligos ar ten patirto nelaimingo atsitikimo:

 • būtiną ambulatorinį arba stacionarinį gydymą;
 • gydytojo paskirtus vaistus;
 • būtiną pervežimą iki artimiausios ligoninės;
 • būtiną ir neatidėliotiną parvežimą į Lietuvą tolimesniam gydymui.
 • laidojimo išlaidos užsienyje, neviršijant parvežimo išlaidų;
 • mirusiojo palaikų būtinos parvežimo išlaidos.

Draudimo suma yra nurodoma draudimo liudijime ir priklauso nuo lankomos šalies. Maksimali draudimo suma yra 100 000 EUR (345 280 Lt)
Draudžiamųjų asmenų amžius iki 65 metų.

Bagažo draudimas:

Apdraudžiami asmeninio pobūdžio daiktai, skirti kelionei.
Draudimo išmoka mokama už:
•    atiduotą saugoti bagažą – jeigu jis dingsta;
•    priverstinių pirkinių įsigijimą iki 175 EUR (604 Lt), kai perduotas pervežti bagažas į paskirties vietą vėluoja daugiau kaip 6 val.;
•    nuostolius dėl vagystės iš pastatytos ir užrakintos transporto priemonės;
•    nuostolius, jeigu bagažas dingsta ar apgadinamas dėl transporto priemonės avarijos ar nelaimingo atsitikimo, kurį patiria apdraustasis;
•    nuostolius, jei bagažas apgadinamas dėl gaisro ir kitų gamtinių jėgų poveikio.

Draudimo įmoka priklauso nuo draudimo sumos t.y. bagažo vertės ir draudimo trukmės. Draudėjas gali pasirinkti vieną iš draudimo sumų: 500 EUR (1726 Lt), 750 EUR (2590 Lt), 1000 EUR (3452 Lt).

Vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo nelaimingų atsitikimų:
Apdraudžiamos mirties, neįgalumo, laikino neįgalumo ir kaulų lūžių rizikos.
o    Mirties atveju apdraustojo teisėtiems paveldėtojams išmokama vienkartinė, mirties rizikai pasirinkta draudimo suma;
o    Neįgalumo atveju išmokos dydis priklauso nuo neįgalumo lygio ir pasirinktos draudimo sumos;
o    Išmokos dydis kaulų lūžių atveju priklauso nuo lūžusio kaulo ir draudimo sutartyje numatytos draudimo sumos;
o    Esant laikinam neįgalumui dėl nelaimingo atsitikimo, draudimo išmokos mokamos už patirtą traumą (pvz., dėl kaulų išnyrimų, minkštųjų audinių plyšimų, nudegimų, nušalimų, galvos smegenų sukrėtimų ir kraujosruvos).

Kelionės finansinių nuostolių draudimas:

Jeigu Jūs atšauksite kelionės užsakymą arba būsite priverstas staiga nutraukti kelionę dėl savo arba vieno iš kartu keliaujančių asmenų staigios ligos ar mirties, tuomet turėsite nemažai išlaidų. Tokiais atvejais bendrovė Jums atlygins:
•    kelionės atšaukimo išlaidas,
•    papildomas grįžimo išlaidas nutraukus kelionę.

Prie draudžiamųjų įvykių priskiriama:
o    apdraustojo arba jo artimųjų žūtis, sunkūs sužalojimai, netikėtos sunkios ligos;
o    apdraustojo, jo sutuoktinio (ės) gyvenamajam būstui padaryta žala.

Taip pat atlyginami nuostoliai, pavėlavus išvykti į kelionę arba jungiamąjį reisą:
•    atsitikus eismo įvykiui;
•    pavėlavus viešajam transportui;
•    esant trečiųjų asmenų nusikalstamai veiklai.

Būtinoji medicinos pagalba Europos Sąjungos šalyse:

Informacija laikinai išvykstantiesiems į Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES), Europos Ekonominės Erdvės (toliau vadinama – EEE) šalis nares bei Šveicarijos Konfederaciją (toliau vadinama – Šveicarija).
ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.
EEE šalys narės: Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija.
Vadovaujantis ES teisės aktais, vienoje ES ar EEE šalyje narėje apdraustieji valstybiniu sveikatos draudimu asmenys, laikinai nuvykę į bet kurią kitą ES ar EEE šalį narę, turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Ši tvarka galioja ir Šveicarijoje.

Tam, kad Jūs galėtumėte pasinaudoti tokia teise laikinai vykdami turizmo arba kitais tikslais į ES ar EEE šalis nares bei Šveicariją, turite turėti apdraustumą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinantį dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau vadinama – Kortelė) arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį Europos sveikatos draudimo kortelę. Kreipdamiesi į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, įstaigos registratūroje ar ligoninės priimamajame pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei Kortelę ar ją laikinai pakeičiantį sertifikatą.

Valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamosios sveikatos priežiūros paslaugos ES, EEE šalyse narėse ir Šveicarijoje teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką. Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias paslaugas už tokią pat kainą, kaip ir šalies (ES, EEE ar Šveicarijos), kurioje lankosi, gyventojai. ES teisės aktai suteikia teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamą būtinąją medicinos pagalbą gydymo įstaigose, priklausančiose ES ar EEE šalių narių ir Šveicarijos valstybinei sveikatos apsaugos sistemai. Ši teisė neapima už valstybinės sveikatos sistemos ribų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias turite mokėti patys, taip pat paciento priemokų (mokesčių) ir neužtikrina transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos užsienyje Jums teks vykti namo.

Būtinoji medicinos pagalba paprastai teikiama dėl ūmaus susirgimo. Būtinosios pagalbos mastą nustato gydantysis gydytojas. Pagalbą teikiantis gydytojas turi atsižvelgti į Jūsų numatomą lankymosi šalyje narėje trukmę, nes, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Jums turi būti suteikta tokio masto pagalba, kad nereikėtų dėl medicininių priežasčių anksčiau laiko grįžti į šalį, kurioje esate apdraustas sveikatos draudimu.

Paslaugos sergantiesiems lėtinėmis ligomis teikiamos tik išimties atvejais, kai pacientui būtina nuolatinė priežiūra (pvz.: dializės paslaugos). Jei žinote, kad Jums reikės dializės paslaugos arba deguonies terapijos, pasirūpinkite tuo prieš išvykdami iš savo šalies. Likus 2–3 savaitėms iki kelionės, kreipkitės į šalies, į kurią vykstate, atsakingą sveikatos draudimo instituciją ar gydymo įstaigą ir susitarkite dėl Jums reikalingo gydymo. Būtinai išsiaiškinkite, ar ta gydymo įstaiga priima pacientus su Europos sveikatos draudimo kortelėmis ir kokius dokumentus (išrašus iš medicininių dokumentų, išverstus į atitinkamos šalies kalbą, tyrimų rezultatus ir pan.) privalote turėti kreipdamasis dėl dializės arba deguonies terapijos paslaugų.

Nuolat vartojamus vaistus rekomenduojama vežtis iš namų, nes užsienio šalyse jie gali būti nekompensuojami.
Daugelyje šalių būtinoji odontologijos pagalba teikiama tik dėl ūmaus dantų skausmo.

Kai kuriose šalyse (pvz., Prancūzijoje, Belgijoje) iš pradžių reikia pačiam sumokėti už paslaugas, tik tuomet kreiptis į vietos sveikatos draudimo įstaigą dėl kompensacijos. Daugelyje ES šalių narių privačių sveikatos priežiūros teikėjų, praktikuojančių už valstybinės sveikatos sistemos ribų, teikiamos paslaugos visiškai nekompensuojamos.
Jei norite gauti išsamesnę informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas šalyje, kurioje viešite, turite kreiptis į tos šalies įstaigą, atsakingą už valstybinį (privalomąjį) sveikatos draudimą.

Kur ir kaip ga​uti Europos sveikatos draudimo kortelę?
Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – kortelę) išduoda teritorinės ligonių kasos arba jų atstovai savivaldybėse. Kortelė išduodama ir keičiama tik apdraustojo prašymu.
Prašymo išduoti kortelę blanką galite gauti teritorinėje ligonių kasoje arba iš teritorinės ligonių kasos atstovo savivaldybėje. Prašymo blankas taip pat skelbiamas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa) ir teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse. Užpildytą prašymą teritorinei ligonių kasai galite pateikti asmeniškai ar per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu, internetu bei elektroniniu paštu.
Jei prašymą pateiksite asmeniškai, kartu pateikite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymą pateiksite per įgaliotąjį asmenį, jis kartu su prašymu turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 • Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir pateikia teritorinei ligonių kasai vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą.
 • Neįgalaus apdraustojo prašymą gali pildyti ir pateikti teritorinei ligonių kasai jo globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, kartu pateikdamas savo asmens dokumentą ir paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba jų oficialias kopijas.
 • Apdraustojo, kuris dėl fizinės negalios, ligos ar kitų priežasčių negali pats atvykti arba kitu būdu pateikti prašymo teritorinei ligonių kasai, šį prašymą pateikiantis asmuo kartu turi pateikti savo asmens dokumentą.
  Svarbu žinoti, kad kortelė išduodama tik gavus asmens prašymo originalą. Taigi, Jei prašymą išduoti kortelę pateiksite elektroniniu paštu ar faksu, atvykęs atsiimti kortelės, turėsite dar kartą pasirašyti ant prašymo blanko, nes šiuo dokumentu Jūs:
 • pasižadate nenaudoti Europos sveikatos draudimo kortelės pasibaigus Jūsų paties ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui;
 • patvirtinate, kad esate informuotas apie galimas pasekmes, jei naudositės kortele pasibaigus Jūsų paties ar Jūsų nepilnamečių šeimos narių draudimo privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiu arba jei prarasite kortelę.

Kortelę atspausdina ir išduoda ta teritorinė ligonių kasa, kuriai pateikiamas prašymas. Kortelė išduodama ar pakeičiama nemokamai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Kortelė keičiama, jei:

 • pasikeičia apdraustojo vardas (vardai), pavardė, asmens kodas;
 • ji tampa netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigia jos galiojimo laikas;
 • apdraustojo pageidavimu, jei iki kortelės galiojimo pabaigos lieka ne daugiau kaip 2 mėnesiai.

Jeigu kortelę keisite dėl vardo, pavardės, asmens kodo pasikeitimo arba dėl netikslių įrašų, nauja kortelė bus išduodama tik po to, kai Jūsų duomenys bus pakeisti ar patikslinti Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje ir Valstybinės ligonių kasos duomenų bazėje (Draudžiamųjų registre – nuo jo veiklos pradžios).
Atkreipiame dėmesį, kad keičiant dar galiojančią kortelę, nauja išduodama tik grąžinus senąją teritorinei ligonių kasai.

Taigi, atsiimdamas kortelę pateikite teritorinei ligonių kasai:

 • prašymo originalą, jei prašymas buvo pateiktas faksu ar elektroniniu būdu;
 • savo asmens dokumentą;
 • ankstesnę kortelę, jeigu jos galiojimo terminas nepasibaigęs ir ji nėra prarasta;
 • banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėjote 50 Lt už prarastos ar sugadintos kortelės keitimą;
 • policijos pažymą apie kortelės vagystę ar praradimą dėl stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos poveikio.

Jei kortelę atsiima kitas asmuo, jis turi pateikti teritorinei ligonių kasai:

 • savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens, kuriam išduodama kortelė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis įformintą įgaliojimą atsiimti kortelę jei Kortelę atsiima prašyme nenurodytas įgaliotas asmuo;
 • globą, rūpybą ar teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą arba jo oficialią kopiją (jeigu kortelę atsiima neveiksnaus piliečio globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas ir jei šis dokumentas ar jo kopija nebuvo pateikta kartu su prašymu);
 • Vaiko iki 16 metų kortelę gali atsiimti vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas) ar įgaliotasis asmuo, kartu pateikdamas tėvystę, globą (rūpybą) ar įgaliojimą patvirtinančius dokumentus arba oficialias jų kopijas, jeigu jų nebuvo pateikęs kartu su prašymu, ir savo asmens dokumentą, jei šių dokumentų nepateikė kartu su prašymu.

Daugiau informacijos šaltinyje: http://www.vlk.lt/veikla/